Keresési szűrők
www.aprooldal.hu adatkezelési ismertető, szabályzat!

Ticominfo Kft. ( későbbiekben: Adatrögzítő ) 6721, Szeged, Juhász gyu.36/a. Adószám: 14459854-2-06, mint a ingyenes www.aprooldal.hu tulajdonosának, üzemeltetőjének fontos a regisztrált hirdető ( későbbiekben: Felhasználók ) adatbiztonsága.
Az Adatrögzítő kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire.
Az Adatvédelmi Szabályzat megváltoztatására az Adatrögzítő fenntartja magának a jogot.
A változásról E-mailben értesítést küld a Felhasználóknak.
Az Adatrögzítő a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Kiskorúaknak, cselekvőképtelen személyeknek képviselőjének hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés).
Az Adatrögzítő kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja partnereinek, az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit.
A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez.
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Adatrögzítő a regisztrált felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja az oldal látogatóinak, regisztrált felhasználóinak illetve partnereink személyes adatait más adatkezelő számára.
Kivétel, ha bármilyen hatóság kötelezi az Adatrögzítőt, abban az esetben a közölt témának megfelelő mértékben. Hivatkozva a (Be. 71. §) tv-re.

A ingyenes www.aprooldal.hu partner portáljáról letöltött és kihelyezett kódok esetében (pl. backlink, widget, jelvény) mindig az Adatrögzítő adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Adminban a következő adatokat használ (szokások, mértékek, területek, IP cím, böngésző tipus, dátum, Internet szolgáltató, stb. alapján )
Az Adatrögzítő elhelyez több fajta látogatottsági statisztikai programot a portálon.

Mint minden más portálon az Adatrögzítő is működtet adatfeldolgozást, amelyek nem kötődnek személyekhez."Cookie"-k és "Web Beacon"-ok (kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)

A ingyenes www.aprooldal.hu "cookie"-kat használ, hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja a weboldal megjelenítését.
Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.
Néhány hirdető partnerünk használhat "cookie" -kat vagy "web beaconok"-et oldalunkon. Hirdető partnereink a Google Adsense, Adverticum.

Az általuk üzemeltetett hirdetési szerverek vagy hálózatok olyan technológiát használnak, mely segítségével a hirdetések és a hivatkozások melyek ingyenes www.aprooldal.hu -n jelennek meg, közvetlenül a látogató böngészőjében töltődnek le. Így automatikusan megkapják a látogatók IP címét, az internet szolgáltatót, a használt böngésző típusát, és néhány esetben azt, hogy "Flash" program telepítve van.
További technológiákat ("Cookie", "JavaScript", vagy "Web Beacon") használhatnak a reklám hatékonyság méréséhez, vagy ahhoz hogy a megjelenő hirdetések személyre szabottak legyenek.

Az Adatrögzítőnek nincs lehetősége befolyásolni a "cookie" -kat, melyeket hirdetői használnak. A vonatkozó részletes Adatvédelmi szabályokat hirdető partnereinknél tekinthetik meg, amelyekből azt is megtudhatják, hogyan tudják elkerülni bizonyos adatgyűjtési eljárásokban való részvételüket.

A ingyenes www.aprooldal.hu Adatvédelmi Szabályzata nem terjed ki, és nem szabályozhatja vonatkozó eljárását más hirdetőknek vagy weboldalaknak.

Ha szeretné letiltani a "cookie"-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a "cookie" -k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.
Oldalak minőségének javítása érdekében a Google Analytics és Google AdWords rendszerek segítségével is nyomon követjük oldalaink felhasználási szokásait, mely szolgáltatások csak statisztikai adatokat biztosítanak, és nem nyújtanak semmilyen információt a látogatóink kilétét illetően.


Az Adatrögzítő, ingyenes www.aprooldal.hu portál felhasználói adatbázis:

A regisztrációs adatbázisban a Felhasználók által megadott:

Eladó esetében:
e-mail címet, jelszót, vállalkozás nevét (felhasználó név ), adószámát, székhely címét, kapcsolattartó nevét, telefonszámot, a regisztráció időpontját, valamint a regisztrációkori IP címét kezeli.

 Az Adatrögzítő a Felhasználó egyedi azonosítójaként Felhasználó nevét tekinti.

Felhasználó által így megadott és az Adatrögzítő által kezelt adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez.

Az Adatrögzítő hírlevelet küldhet E-mailben, ha a Felhasználó érdekét szolgálhatja az E-mail tartalma. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről egy link kattintásával.
E link minden esetben az E-mail alján helyezkedik el.
A regisztrációkor megadott adatok többségének módosítását el lehet végezni a saját adminjában bejelentkezés után.
Végleges törlést a ingyenes www.aprooldal.hu oldalról az Adatrögzítőtől kell kérni, indoklás nélkül.
Az Adatrögzítő Felhasználói részére nyújtott szolgáltatásban minőség-ellenőrzés végett a vásárlások bonyolítását figyelemmel követi, a szabálytalanságokról az érintetteket értesíti, de felelősséget nem vállal egyetlen tranzakcióért sem.

Felhasználók adatai teljes mértékben saját adminjában ellenőrizhető, az módosítható, az adatkezelés biztonságosan online formában történik.

Szervergép tűzfala 3-os védelemmel ellátott, komoly referenciákkal rendelkező Internet szolgáltatónál van elhelyezve ( T-home )
Hozzáférés ( rendelkezésre állás ) az év minden napján 24 órájában elérhető.
Ehhez a technikai feltételek biztosítottak.

Az Adatrögzítő felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az Interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Jogorvoslatok Felhasználó, Adatrögzítő között:

Felhasználó regisztrációkor teljes információt kap az adatairól, illetve későbbiekben bármikor a saját adminjában ellenőrizheti, módosíthatja.
Információt, segítséget kérhet az Adatrögzítőtől adatainak kezeléséről.
Atz admin program minden esetben rögzíti, és tájékoztatást biztosít a vásárlás, információkérés kronológiailag követve.
Felhasználó saját adminját bármikor ingyenesen használhatja.
Az Adatrögzítő a személyes adatot, feltöltött információt törli, ha tartalma jogellenes, az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatrögzítő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatrögzítő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatrögzítőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Adatrögzítő kezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatrögzítő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Adatrögzítő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelő adatai:

Ticominfo Kft.
6726 Szeged, Németh András u. 11.
E-mail: itt
Mobil: +36/30/2386-182
Cégjegyzékszám: 06-09-012983
Adószám: 14459854-2-06
Bankszámla szám: Erste Bank 11600006-00000000-57024778

Adatvédelem felelős: Nagy Szilvia

Jogorvoslati segítséget  kérni ( panaszt tenni ) az  
Adatvédelmi Biztos Hivatal
1051 Budapest, Nádor u. 22.
Telefon: 06/1-475-7186
Fax: 06/1-269-3541
E-mail: adatved@obh.hu

vagy

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Pf: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon:

adatkezelő: Ticominfo Kft.
székhely/lakcim:  6726 Szeged, Németh András u. 11.
adatkezelés megnevezése:" kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, termékek, hirdetések feltöltése "
Adatkezelés nyílvántartási száma: NAIH-69796/2013.
Iktatási szám: 219796/2013/N.

Ticominfo Kft.